ក្រុមហ៊ុនអ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ (ISUZU)​​ សូមគោរពអញ្ជើញអតិថិជនមកចូលរួមបើកបរសាកល្បង និង ទទួលយកនូវបទពិសោធន៏ថ្មីដែលខុសប្លែកពីអ្នកដទៃជាមួយរថយន្ត​​​ អ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ (ISUZU)​​នៅអគារតាំងបង្ហាញរបស់តំណាងចែកចាយរថយន្តអ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ យើងខ្ញុំ គឺក្រុមហ៊ុន ខេ (​ខេមបូឌា​) ដែលមានអាសយដ្ឋានទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះនៅទីនេះ។​

បើកបរសាកល្បង