ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន ISUZU អ្នកចែកចាយរថយន្ត

ស្វែងរកអ្នកចែកចាយរថយន្តដែលនៅជិតអ្នក

ភ្នំពេញ

  • ក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា)
    តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិភ្នំពេញ។

    ទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ៩០០ ៧៩៨

ផែនទី