ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ យុទ្ធនាការ

ឥណទានរថយន្ត Isuzu

ការផ្តល់ជូនពិសេស ជាមួយឥណទានរថយន្ត Isuzu ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមក!
– រថយន្ត ភីកអាប់ “Isuzu D-Max Blue Power” បង់ចាប់ពី 311 ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
– រថយន្ត SUV “The New Isuzu MU-X” បង់ចាប់ពី 544 ដុល្លា ក្នុងមួយខែ
រួសរាន់ឡើង! ការផ្តល់ជូននេះមានចំនួនត្រឹមតែ 20 គ្រឿងដំបូងប៉ុណ្ណោះ!
***ហិរញ្ញប្បទានដោយ ធនាគារកាណាឌីយ៉ា
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា) លេខទូរស័ព្ទ 023 950 084។ សូមអញ្ជើញមកទស្សនា និងបើកបរសាកល្បងនៅអគារតាំងបង្ហាញ ក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា) អាសយដ្ឋានទល់មុខនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ