ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ យុទ្ធនាការ

បើកបរសាកល្បង

សូមអញ្ជើញមកបើកបរសាកល្បង និងទទួលយកបទពិសោធន៍ដែលខុសប្លែកពីអ្នកដ៏ទៃជាមួយរថយន្ត The New Isuzu MU-X នៅអគារតាំងបង្ហាញតំណាងចែកចាយរថយន្តអ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ ក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា) ដែលមានអសយដ្ឋានទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនៅទីនេះ៖ http://isuzucambodia-tis.com/thenewisuzumu-x-activity/ នឹងទទួលបានអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តអ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ ថែមទាំងឱកាសឈ្នះទទួលរង្វាន់ Samsung Galaxy Tab A 7” ចំនួន 1 រង្វាន់ និង ប័ណ្ណទិញទំនិញនៅផ្សារទំនើប AEON MALL ចំនួន 5 រង្វាន់។ ឱកាសដ៏ពិសេសនេះមានចាប់ថ្ងៃទី 14 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 រហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 តែប៉ុណ្ណោះ។ ឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នៅក្នុងទំព័រ Facebook ISUZU CAMBODIA។