ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ យុទ្ធនាការ

កក់ភ្លាម មាន ឱកាសឈ្នះរង្វាន់

កម្មវិធីចែករង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់របស់ Isuzu Cambodia នាំមកជាមួយកម្មវិធី “កក់ភ្លាម មាន ឱកាសឈ្នះរង្វាន់”

សម្រាប់អតិថិជនដែលបានធ្វើការកក់រថយន្ត Isuzu D-Max រឺ Isuzu Mu-X នៅថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S8 ចំនួន 1 រង្វាន់ និង ប័ណ្ណចាក់ប្រេងឥន្ធនៈតេលាតម្លៃ 300 ដុល្លា ចំនួន 3 រង្វាន់។ ប្រញាប់ឡើង ព្រោះឈ្មោះអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះហើយ!

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា) លេខទូរស័ព្ទ 023 950 084។ សូមអញ្ជើញមកទស្សនា និងបើកបរសាកល្បងនៅអគារតាំងបង្ហាញ ក្រុមហ៊ុន ខេ (ខេមបូឌា) អាសយដ្ឋានទល់មុខនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ